·         Žena dnes nemůže a ani nemá vykonávat v domácnosti všechno sama; povětšině jí ale zůstávají povinnosti spojené s vedením domácnosti, tj. řídící funkce. Tento úkol klade značné nároky na energii žen, na jejich rozhled a odborné znalosti. Jeho správné vykonávání má však pro rodinu a její spokojený život větší význam než sebeobětavější osobní vykonávání jednotlivých úkonů.
 retro hospodyňka
·         Na prvním místě je třeba si zabezpečit účinnou spolupráci celé rodiny. K tomu je nutné předem rozvážit, co je třeba udělat, a včas rozdělit jednotlivé práce a úkony, aby mohli všichni přidělený úkol zařadit do svého časového programu.
 
·         Respektujeme denní rozvrhkaždého – i dětí – a nezasahujeme do plánu v poslední chvíli rušivě svými požadavky a příkazy. Jen tak můžeme očekávat a důsledně vyžadovat jejich plnění.
·         Příjem ženy dnes podstatně přispívá k ekonomickému zabezpečení rodiny. Velmi často jsou finance žen a mužů na výplatních páskách srovnatelné.
 mince a kalkulačka
·          Musíme však počítat s jistou částkou z rodinného příjmu na domácí provoz, na úhradu vydání, která přibyla, protože žena ke svému zaměstnání nemůže vykonávat často práce v domácnosti v plném rozsahu jako dříve. Jde jednak o úhradu veřejných služeb, nákup potravin, drogistického zboží i hotových potravinářských výrobků, které jsou sice nákladnější, ale ušetří čas i práci v domácím provozu.
 
 
·         Vědeckotechnický pokrok zasahuje podstatně i do domácnosti. Záleží na nás, jak ho využíváme. Jde o dokonalejší technické vybavování bytu, stroje, nářadí, které pomáhají šetřit čas i naší energii. Je třeba se o ně zajímat a podle množství zlepšovat své pracovní podmínky. Mají – li však splnit, co od nich očekáváme, vyžadují od násinformovanost a odborné znalosti. Obdobně jako ve výrobě platí i zde zásada: námaha strojům, člověku myšlení. Když si opatřujeme bytové zařízení, dbáme především snadného provozu, tj. údržby, čištění a úklidu.
 vyrovnané věci
·         Pracovní úsporu sledujemepři všech domácích pracích, úklidu, hygieně, při přípravě stravy. Neplýtváme elektřinou, vodou ani plynem. Netrváme na navyklých pracovních způsobech, mohou – li k uspokojivému výsledku postačit jednodušší.