Tento parametr osvětlení vyjadřuje měřitelnou veličinu, která udává schopnost zdroje světla, např. u LED žárovek E27 10 W, vytvářet barvy osvětlovaných předmětů ve srovnání se spektrem slunečního záření. Znamená to tedy, že čím je hodnota indexu vyšší, tím více je světlo podobné dennímu světlu od slunečních paprsků. Ideálním indexem pro denní světlo by tedy bylo číslo 100.
duha z diod.png
Typickým příkladem nízkého indexu CRI (Ra) je světlo vysokotlakých sodíkových výbojek, které v současné době převládají v pouličním osvětlení. Ta mají index roven 30 a vyzařují stabilní oranžovožluté odstíny teplého bílého světla. Nízkotlaké sodíkové výbojky dokonce září sytě žlutým světlem.
barevné spektrum.jpg
Indexy podání barev se podle normativů (České státní normy a podle DIN) rozděluje do čtyř základních stupňů:
DIN 1A– Index podání barev Ra je vyšší, než 90. Jedná se o spojení teplého a studeného bílého světla s velmi vysokou kvalitou vjemu barevného spektra. Využívají se nejčastěji v prostředí, které je na kvalitě rozeznávání barev primárně závislé. Jsou to např. lékařská diagnostická pracoviště a operační sály, polygrafická výroba, umělecká pracoviště – galerie, výstavy, ateliéry. Některé širokospektrální světelné zdroje se používají i v domácnostech, zpravidla pro psací stoly, kuchyně a domácí dílny.
DIN 1B– Index podání barev Ra je v rozmezí od 80 do 90. Poměrně vysoké vnímání barevného spektra je využíváno ve většině pracovišť, tedy v kancelářských místnostech, ve školách a učebnách, v průmyslové výrobě, zejména textilní, a na většině sportovišť (atletické stadiony, zimní a fotbalové stadiony atd.)
DIN 2– Index podání barev je v hodnotách od 60 do 80. Střední vnímání podání barev se využívá ve zbývajících průmyslových objektech – většinou jde o strojírenské a elektrotechnické provozy, skladové prostory, montážní provozy, osvětlení výrobních linek a některých dopravních komunikací.
DIN 3– Index v hodnotách od 40 do 60 s nízkým podáním barev se využívá nejčastěji v hutních provozech, ve sklárnách a v dalších odvětvích těžkého průmyslu. Nejčastěji jsou osvětlení realizována halogenidovými výbojkami.
DIN 4– Index podání barev je nejnižší – zhruba v rozmezí od 20 do 40. Využití nachází pouze u osvětlení veřejných komunikací (většinou sodíkové výbojky).