Zjistit, zda má dítě hudební nadání je velmi obtížné. Mnohokrát rodiče v dítěti vidí talent jen proto, že si to sami přejí. Proto zda má dítě hudební sluch a hudební nadání určí lépe zkušený pedagog. Je pár věcí, které vám ale mohou napovědět.
hrát na housle
Nadání se dědí. Je-li alespoň jeden z rodičů z „hudební rodiny“, pak existuje určitý předpoklad, že dítě bude mít hudební sluch a bude schopné naučit se hrát na hudební nástroj. Přesto se stává, že ačkoliv jsou oba rodiče nadaní hudebníci, dítě zdědilo hudební hluch po svém prapředkovi a zajímá se více o fotbal než housle. Takž ani sebelepší geny vám hudebního génia nezajistí. Naopak někdy se objeví výjimečně hudebně nadané děti ze zcela nehudebního prostředí.
dechová kapela
Přesto je dobré sledovat prvotní ukazatele, které vám napoví, zda s dítětem vůbec na zápis do základní umělecké školy zajít. Děti, které hudbu slyší, si od útlého věku pobrukují. I když nerozumí slovům, umí opakovat útržky melodie, i když trošku falešně. Cítí rytmus, tedy kolébají se podle hudby, později rádi tancují a vrtí se při poslechu rádia. Kolem pěti let už jsou schopny opakovat vytleskávané rytmy a určovat zda jsou hrané tóny vyšší či nižší a zda zní pouze jeden tón nebo souzvuk tónů. U miminek můžete pozorovat, že děti s dobrým hudebním sluchem často při hluku pláčou a vadí jim rušná prostředí a hlasitá hudba. Žádný z ukazatelů však není zcela spolehlivý a jen čas ukáže, zda se ve vašem dítku talent probudí či nikoliv. Vždycky ale mějte na mysli: „Jenom talent nestačí, je potřeba pravidelně a hodně cvičit.
noty u piana

Výběr hudebního nástroje

Některé děti už od tří nebo čtyř let, kdy se naučili poznat jednotlivé nástroje, přesně vědí, na který z nich se chtějí naučit hrát. Pokud máte takového prcka doma, nepřesvědčujte ho, že basa je pro něj příliš velká a měl by hrát na flétnu. Tím byste ho s největší pravděpodobností od hudby zcela odradili, a i kdyby začal hrát na vámi vybraný nástroj, při nejbližší možnosti skončit, by toho nechal. Děti jsou chytré a dokážou pochopit, že nemohou začít hned s kontrabasem, ale třeba malými houslemi, protože zkrátka ještě dost nevyrostli. Když dítě samo neví, je výběr na vás.
Zvolte nástroj, na který jste sami hráli, budete tak moci nabídnout dítěti pomocnou ruku a více spolupracovat s pedagogem. Nebo vyberte nástroj, který máte doma, případně vám nevadí, ho koupit. Vybírejte s ohledem na sousedy, zde mají výhodu všichni s vlastním domem, ale v paneláku jste bohužel omezeni. Hudební nástroj hned nemusíte kupovat. Hudební školy často nástroje nabízí k vypůjčení, to platí zvláště o žesťových nástrojích, ale i klarinetech, hobojích, kontrabasech a violách. Počítejte také s tím, že než začne hrát dítě na klarinet, tak se nejprve učí na zobcovou flétnu, to platí i o houslích a violách. Jen na klavír se začíná hned od začátku a také na zobcovou flétnu a půlky housle a kytary.