Hledáte ideální hydraulický olej pro provoz vašeho zařízení, budete určitě vybírat podle specifikací výrobce. Pokud se totiž oblasti proudění tekutin a zařízení, které pracují díky určitým fyzikálním zákonům, věnujete, určitě znáte zásady a pravidla, podle kterých se tyto provozní kapaliny vybírají. Zatímco v případě motorového maziva jde čistě o mazání důležitých součástí agregátu, aby nedocházelo s výraznému tření, ale zároveň aby nebyly součásti ve vzájemném styku, v rámci hydraulických olejů jde o něco jiného. Zde je nutné zajistit, aby daná kapalina byla vhodná pro provozování za vyšších tlaků, které mohou dosahovat až několik desítek MPa.

bagr

Není radno cokoliv podceňovat

Kde se všude tekutiny tohoto typu používají? Odpověď je jednoduchá, neboť ve všech zařízeních, které pracují s hydraulickými obvody. To mohou být následující zařízení a systémy:

  • Lisy či jiné výrobní a zpracovatelské stroje
  • Stavební stroje
  • Pódiová technika
  • Ovládání prvků letadel
  • Manipulační zařízení
  • Speciální nářadí
  • Pohony různých strojů


Použití těchto hydraulických olejů je zkrátka dané, a proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost tomu, aby tyto kapaliny byly vybírány v dostatečně pečlivém režimu. Přeci jenom specifikace jednotlivých kapalin se značně liší. Je nutné rozlišovat především vlastnost, která se nazývá jako kinematická viskozita. Ta říká, jak moc bude kapalina téct při různých teplotách, což je pro případ provozu různých zařízení skutečně důležité. Zde je nutné usoudit, jakých provozních teplo bude zařízení dosahovat, aby na základě těchto a mnohých dalších vlastností bylo možné stanovit vhodnou kapalinu, která bude v rámci daného systému nebo zařízení pracovat.

stoje

Pro odborné účely jenom to nejlepší

Jestliže chcete, aby vaše mechanismy, zařízení či systémy pracovaly správně, pak určitě budete klást velký důraz na to, abyste vybrali provozní kapaliny, které budou z hlediska vlastností těmito nejvhodnějšími.