Je až s podivem, jak dlouho tu s námi jsou klávesové hudební nástroje. Nejstarším doloženým klávesovým nástrojem jsou varhany, které spatřily světlo světa před více než dvěma tisíci lety. Tyto varhany byly sestavené pouze z několika píšťal a k jejich ovládání byly určené páky, se kterými se manipulovalo ručně.

  • Obliba tohoto hudebního nástroje vedla k jeho stálé modernizaci.
  • Ta spočívala ve zvýšení počtu kláves a zároveň jejich zmenšení.

Dalšími klávesovými nástroji, ze kterých se postupem času vyvinul klavír, jsou cembalo a klavichord. Postupně se přidávaly další tóny, a nakonec se kombinace ustálila na sedmi bílých a pěti černých kláves pro jednu oktávu.

klavesy (1)

Jak šel čas s klávesami

V současné době si pod pojmem klávesy představíme elektronický hudební nástroj. Také ten za dobu své existence radikálně změnil svůj vzhled.

  • S prvními elektronickými klávesami by asi dnes na vystoupení žádný hudebník příliš nechtěl.
  • První nástroje z konce devatenáctého století vážily dvě stě tun a zabraly plochu o velikosti 18 m².
  • Byly to pochopitelně první krůčky na cestě za dnes známými klávesami, pro které nepotřebujete ani jeřáb a ani dostatečně vypracované svaly.

hudba

Ke zlomu ve vývoji kláves došlo na začátku 70. let, kdy se funkce tohoto hudebního nástroje zdokonalují a zároveň se stává subtilnějším. Elektronické klávesy se stávají samozřejmostí především v oblasti populární hudby. Díky klávesovým nástrojům začaly vznikat nové hudební žánry a měnila se hudební estetika. Na konci 70. let přechází hudební svět od analogové éry k éře digitální. Tento trend vydržel přibližně dvacet let a ve druhé polovině devadesátých let se svět hudby opět pokorně vrací k osvědčeným analogům. A to především z toho důvodu, že je kladen důraz na samotný zvuk. Digitální nástroje měly příliš chladný projev.

  • Současná doba nabízí klávesy v mnoha podobách.
  • Kromě přenosných stage pian, klávesových setů či klasických pianin, můžete mít v elektronické podobě také akordeony nebo varhany.